Sart Amerikan Hafriyat Heyeti Hakkında

Howard Crosby Butler

Sardeis’te gerçekleştirilen, büyük çaplı ilk bilimsel kazılar, Müze-i Hümayun’un (İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin) müdürü Osman Hamdi Bey’in daveti ile Princeton Üniversitesi’nden Prof. Howard Crosby Butler tarafından gerçekleştirilmiştir (şek. 1, 2). 1910 ve 1914 yılları arasındaki çalışmalarda ve 1922 yılındaki son kazı sezonunda, Butler Artemis tapınağı ile çevresindeki alanların çoğunu ve Sardeis nekropolünde yer alan 1100’den fazla mezarı günışığına çıkarmıştır (şek. 3, 4). Kazılar 1922 yılında Butler’ın ani vefatına ve sıkıntılı politik durumlara bağlı olarak sonlandı.

 • Şek. 1

  Howard Crosby Butler ve ekibi: W. Berry, F. Godwin, E. Stoever, H. Bell, P. Stoever, Enno LIttmann, Howard Crosby Butler, ve William H. Buckler, 5 Nisan, 1913. (Howard Crosby Butler Archive, Department of Art and Archaeology, Princeton University)

 • Şek. 2

  H. C. Butler'ı anma (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 3

  Howard Crosby Butler's excavations in the Temple of Artemis, 1910. (Howard Crosby Butler Archive, Department of Art and Archaeology, Princeton University)

 • Şek. 4

  The Temple of Artemis before excavation, 1910. (Howard Crosby Butler Arşiv, Department of Art and Archaeology, Princeton Üniversitesi)

Sart Amerikan Hafriyat Heyeti

1958 yılında Harvard Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Klasik Diller Bölümü’nden, Arkeoloji Profesörü George M. A. Hanfmann ve Cornell Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Henry Detweiler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’n izin ile, yeni bir heyet oluşturarak Sart Amerikan Hafriyat Heyeti kazılarına başladılar (şek. 5, 6). Prof. Hanfmann en son teknikleri ve metodları kullanan, birden çok disiplini bir araya getiren, kazı, araştırma, konservasyon ve restorasyon projelerine başladı. Prof. Hanfmann’ın çalışmalarının önemli sonuçları, şehrin kuzeybatı kısmında yer alan Hamam-Gymnasium Kompleksi’nin (şek. 7), Sinagog’un ve Bizans Dükkânları’nın; Kuzey Paktolos Sektörü’nde yer alan, teknolojik olarak ileri kimyasal işlemin yapıldığı erken döneme ait Lidya altın arıtma tesisinin; Bronzlar Evi (HoB) Sektörü’ndeki, Geç Bronz çağından Lidya dönemine ve Geç Antik döneme uzanan buluntular veren derin kazıları; Sardeis akropolü kazılarını; Karnıyarık Tepe olarak adlandırılan devasa tümülüsü de içeren, Kraliyet Mezarlığı olan Bintepe’deki kazıları (şek. 8); Göl Marmara kıyılarındaki prehistorik yerleşmenin kazılarını; ve daha birçok yerin kazılarını ve restorasyonlarını içerir.

1976 -2007 yılları arasında, 30 seneden uzun bir süre, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, Klasik Diller Bölümü’nden Arkeoloji Profesörü Prof. Crawford H. Greenewalt, jr., Sardeis Kazılarının başkanlığını yapmıştır (şek. 9, 10, 11). Lidya dünyasına özel ilgisi ile, Prof. Greenewalt şehrin Lidya dönemine, özellikle henüz 1976 yılında Prof. Andrew Ramage tarafından keşfedilmiş olan sur duvarlarına ve kapısına (MMS, MMS/N ve MMS/S sekörleri), muhtemelen Lidya şehrinin merkezini oluşturan devasa teraslara (ByzFort ve Alan 49), Bin Tepe tümülüslerine odaklanmıştır. Prof. Greenewalt Lidya çanak çömleğinden, parfüm ve merhemlerine, yemek pişirme sanatına, atçılığa ve antik dünyanın az bilinen diğer konularına kadar antik dünyanın her hususuyla ilgiliydi ve bu konularda derin bilgilere sahipti. Alicenaplığı, açıklığı ve alçakgönüllüğü olağanüstü öğrenmesi gibi efsanevi idi.

Heyet, 2008 yılından bu yana Wisconsin Üniversitesi, Madison’da Sanat Tarihi Bölümü’nde Arkeoloji Profesörü olan Prof. Nicholas Cahill tarafından yönetilmektedir (şek. 12). Kendisi ve yönetim kurulu üyeleri Andrew Ramage, David Mitten, Bahadır Yıldırım, Marcus Rautman, Elizabeth Gombosi, ve Susanne Ebbinghaus, süregelen arazi çalışmaları, restorasyon, araştırmalar ve yayınlar üzerinde çalışmaktadırlar. Mevcut araştırma projeleri Lidya saray (?) kompleksinin ve sonraki dönemlere tarihlenen yapıların (Alan 49 ve ByzFort sektöründeki) kazılarını; Artemis Kutsal Alanı’ndaki yapıların kazı ve restorasyon çalışmalarını; Roma İmparatorluk Kültü kutsal alanının kazılarını (Wadi B ve Alan 55 sektörleri) ve şehrin batı girişindeki (RT sektörü) kazıları içermektedir. Son keşifler için ön raporlara bakınız. Her sene ekip Amerika Birleşik Devletleri’nden, Türkiye’den ve dünyanın diğer ülkelerinden, arkeoloji, sanat tarihi, mimari, antropoloji, restorasyon, numizmatik, epigrafi, çizim, fotoğrafçılık, jeofizik, tarih ve diğer bilim dalları konusunda uzman 50-80 kişilik biliminsanlarından, öğrencilerden ve profesyonellerden oluşmaktadır (şek. 13, 14, 15, 16, 17, 18). Son yarım yüzyıl boyunca 100’den fazla kurumdan 700’den fazla öğrenci ve akademisyen Sardeis’te çalışmışlardır.

Araştırma ve yayın merkezi Cambridge, Massachusetts’te bulunan Harvard Sanat Müzesi’nde yer almaktadır ve Dr. Bahadır Yıldırım (şek. 19) tarafından yönetilmektedir. Yayınlar Araştırma Editörü Kerri Sullivan, Brianna Bricker’in paha biçilmez yardımıyla, yayın programını yönetiyor. Heyet Koordinatörü Robin Woodman, ofisin yönetiminden ve yıllık arazi çalışmalarına hazırlıktan sorumludur. Öğrenci personel ve gönüllüler araştırma ekibinin önemli bir bölümünü oluştururlar ve projeye çok önemli hususlarda katkıları olmuştur.

Harvard Üniversitesi Yayınları ile Sardeis Heyeti 20 adet Rapor ve Monograf ile çok sayıda makale, sergi kataloğu ve diğer başka çalışmalar yayınlamıştır. Diziye en yeni ekleme, Jane DeRose Evans’ın yaptığı madeni sikkelere (fig. 20); Georg Petzl’in yaptığı Yunanca ve Latınca yazıtlara (şek. 21); the Temple of Artemis, by Fikret YegülFikret Yegül tarafından Artemis Tapınağı

(şek. 22), ve Gül Gürtekin-Demir ile birlikte Andrew Ramage (şek. 23) tarafından HoB sektöründeki Lidya seviyeleri, ve Nancy Ramage tarafından PC sektöründeki Lidya seviyeleri odaklanır. Yayım aşamasındaki çalışmalar Marcus Rautman ve Vanessa Rousseau ile birlikte Andrew Seager tarafından Sinagog (şek. 24), Andrew Ramage, Phil Sapirstein, Ann Gunter ve Christopher Roosevelt ile birlikte Daniel Pullen tarafından Göl Marmara kıyılarındaki prehistorik ve protohistorik tabakalar gibi konuları içerir.
 • Şek. 5

  Prof. G.M.A. Hanfmann, bir Roma adamına ait sakallı başın ortaya çıkarılışı esnasında, S61.018 (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 6

  Kemal Polatkan (soldaki) Prof. Henry Detweiler, George Hanfmann, John Pedley (oratada), Gus Swift (ön plan), ve Mrs. Hanfmann (sağdaki) E Kilisesinde, 1963 (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 7

  Hamam-Gymnasium Kompleksinin restorasyonu, 1967 (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 8

  1965 yılında Karnıyarık Tepe kazıları (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 9

  Prof. Crawford H. Greenewalt, jr. (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 10

  Crawford H. Greenewalt, jr. (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 11

  Crawford H. Greenewalt, jr. Karnıyarık Tepe'de (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 12

  Nicholas Cahill, 07.1 Mezarında (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 13

  Arkeolog Tiziana D’Angelo Hellenistik tiyatorunun altında yer alan Lidya evini kazarken (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 14

  Mimarlar Brianna Bricker ve Nathaniel Schlundt Artemis Tapınağı'nda ölçüm yaparlarken (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 15

  Konservatör Jennifer Kim ByzFort sektöründen Lidya gri malın onarımını yaparken (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 16

  Konservatör Catherine Williams Sinagog mozaiklerinin güçlendirmesini yaparken (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 17

  Konservatör Kent Severson bir Lidya gümüş sikkesini temizlerken (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 18

  Sardeis ekibi, 2010 (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 19

  Bahadır Yıldırım (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 20

  Nümismat Jane Evans ve editör Katherine Kiefer, Sardeis deposunda çalışırken (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 21

  Georg Petzl, İmparatorluk Kültü kutsal alanından (Alan 55) bir yazıtı incelerken , 2013 (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 22

  Fikret Yegül, Artemis Tapınağı'nda (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 23

  Andrew Ramage (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 24

  Andrew Seager, Sinagog'da (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)