Sart Amerikan Hafriyat Heyeti

Dijital Araştırma Merkezi

“Kroisos’un alicenab mümtazlığı harab olmayacaktır.” (Pindaros, Pythia Kasideleri 1.93)