Sardeste Konservasyon ve Alan Koruma

Giriş

Konservasyon, kazının 1958’deki ilk sezonundan beri Sardis’te varlığını sürdürüyor. Son elli yılı aşkın süredir konservasyon laboratuvarı, Sardis’te devam eden arkeolojik araştırma ve keşifler için kritik bir rol oynamaktadır. Konservasyon ekibi, hassas buluntuların kurtarılması ve kaldırılması da dahil olmak üzere, kazının birçok yönünü desteklemektedir (şek. 1, 2); malzeme tanımlama; çalışma ve yayın için kazılardan ele geçen malzemesinin temizlenmesi, birleştirilmesi ve stabilizasyonu (şek. 3, 4); ayrıca yıllar boyunca çeşitli büyük ölçekli alan koruma projelerine danışmanlık yapılmasını kapsar.

Sardis Konservasyon Laboratuvarı, Dr. Hanfmann’ın New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı Konservasyon Merkezi’nden Profesör Lawrence Majewski’yi Sardis’e ilk davet ettiği 1964 yılından bu yana konservasyon öğrencileri için önemli bir eğitim alanı olarak da hizmet vermektedir (şek. 5, 6). Her yaz yüksek lisans öğrencileri Sardis’te hem laboratuvarda hem de arazide, destek ve eğitim için hazır bulunan süpervizör ve proje konservatörlerinden eğitim alırlar. Hem Amerikan hem de Türk konservasyon eğitim programları laboratuvarda temsil edilmektedir. Bu sayede öğrenciler birbirlerinden öğrenmekte ve müdahale kararlarına yaklaşırken farklı bakış açılarına katkıda bulunmaktadırlar.

Aşağıdaki sayfalar, Sardis’teki birçok yeni koruma projesinin bir özetini sunar:

Küçük Buluntuların Konservasyonu.

Alan Koruma.

The Metals Rehousing Project at Sardis.

 • Şek. 1

  Brian Castriota (L) and Chantal Stein (R) stabilizing lamellar armor in the field in 2016. (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 2

  Hiroko Kariye, Eve Mayberger, Harry DeBauche, and Michael Morris discussing how to consolidate and lift an iron folding chair in excavations at Field 55, 2015. (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 3

  Kent Severson cleaning a Lydian coin in the small finds lab in 2014. (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 4

  Jennifer Kim reassembling a krater in 2007. (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 5

  Larry Majewski working on the reinstallation of panels of the mosaic floor in the Synagogue in 1973. (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

 • Şek. 6

  Larry Majewski flying a kite at Bin Tepe (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)