Arama hakkında

Bu alan, Sart Amerikan Hafriyat Heyeti tarafından yayınlanmış eserleri arama yapmanıza ve bunlarla ilgili bilgi edinmenize olanak sağlamaktadır. Şu anda (2020), veri tabanı “Lidyalılar ve Dünyaları” (Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Museum, İstanbul, 2010) sergisinde ve kataloğunda yer alan eserleri, ve Jane Evans, Coins from the Excavations at Sardis: Their Archaeological and Economic Contexts. Coins from the 1973 to 2013 Excavations içermektedir. Yakında Sardeis Raporlarında ve Monograflarında yayınlanmış eserleri de eklenecektir.

Tümünü Sil

Aşağıdaki listeden eserin türünü seçiniz. Daha ayrıntılı arama için belli türlerin (Heykeltraşi, Madeni Eser, Pişmiş Toprak, Mimari Levha, Seramik, Sikke) alt türlerini (Seramiğin şekli ve mal grubu; Sikkenin değer birimi ve Darp Edildiği Yer) seçebilirsiniz.

Arama seçenekleri: Sikke

Arama seçenekleri: Yazıt

Aşağıdaki listeden yazıtın dilini seçiniz.

Arama seçenekleri: Madeni Eser

Arama seçenekleri: Seramik

Arama seçenekleri: Heykel

Arama seçenekleri: Pişmiş Toprak Mimari Levha

Aşağıdaki listeden bir malzeme seçiniz.

Aşağıdaki listeden bir müze seçiniz.

Aşağıdaki listeden Sardeis CATNUM (Kazı envanter no.) seçiniz. CATNUM, eserin türü, bulunduğu yıl, ve sıra no.’dan birleştirilmektedir. BI = Kemik (Bone Implement); G = Cam (Glass); J = Takı (Jewelry); L = Kandil (Lamp); M = Madeni (Metal); NoEx = kazıdan olmayan (not excavated); Org = Organik (Organic); P = Seramik (Pottery); S = Heykeltraşi (Sculpture). Sikkeler ya yıl ve sıra no., yada yıl, C, ve sıra no. sayılır. Şu anda (Şubat 2020) bu tam bir liste vermiyor, sadece ilk 99 sayı; belirli bir CATNUM'u bulmak için lütfen sayfanın üst kısmındaki tam metin aramasını kullanın.

Aşağıdaki listeden bir tarihsel dönemi seçiniz. Note that periods are defined culturally rather than politically, so Lydian (rather than Archaic) refers to the period ca. 800 BC - ca. 547 BC; Late Lydian or Persian (rather than Late Archaic or Classical) from ca. 547 until ca. 330 BC; Hellenistic until the earthquake of 17 AD; Roman and Late Roman continue until the early 7th century AD, except for coins where, as traditional, Prof. Evans begins the Byzantine period in the 6th century.

Aşağıdaki listeden yayının adını seçiniz. LATW = Lidyalılar ve Dünyaları (Lydians and Their World). R2 = Hanfmann ve Ramage, Sardis'ten Heykelleri (Sculpture from Sardis), 1978. M10 = Schaeffer, Ramage ve Greenewalt, Korint, Attika, ve Lakonia Seramikleri (Corinthian, Attic, and Lakonian Pottery). M13 = Evans, Sardis Kazılarından Sikkeleri, 1973-2013 (Coins from the Excavations at Sardis, 1973-2013), 2018. M14 = Petzl, Yunanca ve Latince Yazıtlar, Bölüm II (Sardis: Greek and Latin Inscriptions, Part II) 2019.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

8149 adet sonucu gösteriyor:  
 • Küçük kase
  Küçük kase

  LATW Cat. 201

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 5.yüzyılın ikinci yarısı (Geç Lidya (Pers))

  Küçük ekinoid siyah astarlı kase. Dikey halka dipli, yuvarlatılmış içe dönük dudaklıdır. İçte, özensiz yapılmış 13 damga yumurta/dil ve dört palmetle çevrelenen daire şeklinde damgalıdır. Tam, aşınmıştır. Yükseklik 0.0214 m, çap 0.0556 m.

 • Lekythos
  Lekythos

  LATW Cat. 202

  Seramik

  Pişmiş toprak

  Olasılıkla MÖ 5.yüzyıl (Geç Lidya (Pers))

  Yassı, iple kesilmiş düz dipli oval lekythos. Ağız eksiktir. Omuzun her iki yanında küçük yumrular; arasında kulp izi görülür. Boyasızdır. Korunagelen yükseklik 0.1378 m, çap 0.0806 m.

 • Lekythos
  Lekythos

  LATW Cat. 203

  Seramik

  Pişmiş toprak

  Olasılıkla MÖ 5.yüzyıl (Geç Lidya (Pers))

  Yassı, iple kesilmiş düz dipli, uzun gövdeli, dışa çıkık kalınlaştırılmış ağızlı, oval lekythos. Dikey oval kulp, boyundan çıkıp omuzda sonlanır. Boyasızdır. Yükseklik 0.194 m, çap 0.069 m.

 • Lekythos
  Lekythos

  LATW Cat. 204

  Seramik

  Pişmiş toprak

  Olasılıkla MÖ 5.yüzyıl (Geç Lidya (Pers))

  Yassı, iple kesilmiş düz dipli, uzun gövdeli, kalın dışa çıkık kalınlaştırılmış ağızlı, oval lekythos. Boyundan kırıktır. Omuzda kulp izi vardır. Boyasızdır. Korunagelen yükseklik 0.194 m, çap 0.0718 m.

 • Alabaster alabastron
  Alabaster alabastron

  LATW Cat. 205

  Taş Kap

  Alabaster, Taş

  Olasılıkla MÖ 5.yüzyıl (Geç Lidya (Pers))

  Kalsit (Mısır alabasteri) alabastron. Yuvarlak dipli, uzatılmış oval gövdeli; yuvarlatılmış dudaklı yatay ağızlı. Ağzın altında iki küçük tutamak kulp mevvuttur. Parçalardan birleştirilmiş, birkaç parça eksiktir. İç ve dış yüzeyde ince çark izleri gö...

 • Figürlü iki dingil çivisi
  Figürlü iki dingil çivisi

  LATW Cat. 206-207

  Madeni Eser

  Demir, Tunç/Bakır alaşımı

  MÖ 6.yüzyıl sonu-5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  Her biri döküm tekniğinde yapılmış kollu bir insan torsosu şeklinde demir bir çiviyle tutturulmuş bir çift tekerleğe ait iki dingil çivisi. Figürler genelde Pers tiarası veya Frig başlığı olarak da adlandırılan incelen kenarları öne düşen, yüksek, yu...

 • Koç başlı iki demir çivi
  Koç başlı iki demir çivi

  LATW Cat. 208-209

  Madeni Eser

  Demir, Tunç/Bakır alaşımı

  (Geç Lidya (Pers))

  Tunç koç başlarıyla bezemeli iki demir çivi. Tunç başın altında çıkıntı vardır. Başlar üçgen şeklindedir, boynuz kulakların arkasında kavis yapar.

 • Genç bir erkeğe ait kafatası ve sağ ön kol
  Genç bir erkeğe ait kafatası ve sağ ön kol

  LATW Cat. 210

  Diğer

  Kemik

  MÖ 6.yüzyıl ortası (Lidya)

  Genç bir askere ait kafatası ve sağ kol. İskelet, pelvisin bir kısmı dışında tümdür; burada sadece seçilen parçalar gösterilmektedir. Öldüğünde tahminen 22-26 yaşlarında olan ve fiziksel durumu sağlam genç bir erkeğe ait olmalıdır. Sol kolu ağır bir ...

 • Bronz süslemeli demir miğfer
  Bronz süslemeli demir miğfer

  LATW Cat. 211

  Madeni Eser

  Demir, Tunç/Bakır alaşımı

  MÖ 570-540 (Lidya)

  Bir miğfere ait kaş kemeri belirtilmiş bir başlık, iki yanaklık (sadece tüme daha yakın olan sergide) ve boyunluk. Zamanında tümü demir olan bu parçaların büyük kısmı korozyona uğramış; bronz (ve biraz demir) kordonlardan ve çok parçalı tunç tepe süs...

 • Sert darbe vurma amaçlı demir kılıç
  Sert darbe vurma amaçlı demir kılıç

  LATW Cat. 212

  Madeni Eser

  Demir

  MÖ 570-540 (Lidya)

  Geçmişte demirden olan bıçak ve kabza çekirdeği günümüzde korozyona uğramış vaziyettedir (dışta demir oksit, magnetit, hematit; içte bazı kısımlarda magnetitle kaplanmış limonit); kırık ve onarılmıştır. Kabza çekirdeğinin ucu eksik olabilir. Bıçağın ...

 • Demir orak
  Demir orak

  LATW Cat. 213

  Madeni Eser

  Demir

  MÖ 570-540 (Lidya)

  Demir. Bıçak ve ona bağlı demir bir elek veya filtre parçası. Bıçak ve “etrafını saran” kabza yuvasıyla beraber yapılmıştır. Korunagelen uzunluk 0.27 m, en fazla genişlik 0.035 m (bıçak uzunluğu 0.22 m; kabza yuvası uzunluğu 0.05 m).

 • Bronz ve demirden yedi ok ucu
  Bronz ve demirden yedi ok ucu

  LATW Cat. 214

  Madeni Eser

  Demir, Tunç/Bakır alaşımı

  MÖ 570-540 (Lidya)

  Yaprak biçimli (bazıları yüksek bazıları inceltilmiş "omuzlu") ve üç parçalı bronz ok uçlarının yuvaları vardır; demir ok uçları üçgen ve dört köşelidir ve pırazvanaları bulunmaktadır. Uzunluk 0.034 m ve 0.052 m arası değişir.