Arama hakkında

Bu alan, Sart Amerikan Hafriyat Heyeti tarafından yayınlanmış eserleri arama yapmanıza ve bunlarla ilgili bilgi edinmenize olanak sağlamaktadır. Şu anda (2020), veri tabanı “Lidyalılar ve Dünyaları” (Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Museum, İstanbul, 2010) sergisinde ve kataloğunda yer alan eserleri, ve Jane Evans, Coins from the Excavations at Sardis: Their Archaeological and Economic Contexts. Coins from the 1973 to 2013 Excavations içermektedir. Yakında Sardeis Raporlarında ve Monograflarında yayınlanmış eserleri de eklenecektir.

Tümünü Sil

Aşağıdaki listeden eserin türünü seçiniz. Daha ayrıntılı arama için belli türlerin (Heykeltraşi, Madeni Eser, Pişmiş Toprak, Mimari Levha, Seramik, Sikke) alt türlerini (Seramiğin şekli ve mal grubu; Sikkenin değer birimi ve Darp Edildiği Yer) seçebilirsiniz.

Arama seçenekleri: Sikke

Arama seçenekleri: Yazıt

Aşağıdaki listeden yazıtın dilini seçiniz.

Arama seçenekleri: Madeni Eser

Arama seçenekleri: Seramik

Arama seçenekleri: Heykel

Arama seçenekleri: Pişmiş Toprak Mimari Levha

Aşağıdaki listeden bir malzeme seçiniz.

Aşağıdaki listeden bir müze seçiniz.

Aşağıdaki listeden Sardeis CATNUM (Kazı envanter no.) seçiniz. CATNUM, eserin türü, bulunduğu yıl, ve sıra no.’dan birleştirilmektedir. BI = Kemik (Bone Implement); G = Cam (Glass); J = Takı (Jewelry); L = Kandil (Lamp); M = Madeni (Metal); NoEx = kazıdan olmayan (not excavated); Org = Organik (Organic); P = Seramik (Pottery); S = Heykeltraşi (Sculpture). Sikkeler ya yıl ve sıra no., yada yıl, C, ve sıra no. sayılır. Şu anda (Şubat 2020) bu tam bir liste vermiyor, sadece ilk 99 sayı; belirli bir CATNUM'u bulmak için lütfen sayfanın üst kısmındaki tam metin aramasını kullanın.

Aşağıdaki listeden bir tarihsel dönemi seçiniz. Note that periods are defined culturally rather than politically, so Lydian (rather than Archaic) refers to the period ca. 800 BC - ca. 547 BC; Late Lydian or Persian (rather than Late Archaic or Classical) from ca. 547 until ca. 330 BC; Hellenistic until the earthquake of 17 AD; Roman and Late Roman continue until the early 7th century AD, except for coins where, as traditional, Prof. Evans begins the Byzantine period in the 6th century.

Aşağıdaki listeden yayının adını seçiniz. LATW = Lidyalılar ve Dünyaları (Lydians and Their World). R2 = Hanfmann ve Ramage, Sardis'ten Heykelleri (Sculpture from Sardis), 1978. M10 = Schaeffer, Ramage ve Greenewalt, Korint, Attika, ve Lakonia Seramikleri (Corinthian, Attic, and Lakonian Pottery). M13 = Evans, Sardis Kazılarından Sikkeleri, 1973-2013 (Coins from the Excavations at Sardis, 1973-2013), 2018. M14 = Petzl, Yunanca ve Latince Yazıtlar, Bölüm II (Sardis: Greek and Latin Inscriptions, Part II) 2019.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

8149 adet sonucu gösteriyor:  
 • Piramidal damga mühür pandantifi
  Piramidal damga mühür pandantifi

  LATW Cat. 177

  Takı ve Süs, Mühür

  Altın, Taş

  MÖ 6.yüzyılın ilk yarısı veya ortası (Meriçboyu) (Geç Lidya (Pers))

  “Taşın altındaki parçada bir çift tek boynuzlu Akhaimenid kanatlı grifon görülür. Birbirine bakan grifonlar oturur vaziyettedirler. Birer ön pençelerini yukarıda birleştirirler. Taş üstte yatay olarak delinmiştir. Ortada kalınlaşan ve uçlarda incelen...

 • Akik pandantif
  Akik pandantif

  LATW Cat. 178

  Takı ve Süs

  Altın, Taş

  MÖ 6.yüzyıl ilk yarısı veya ortaları (Meriçboyu) (Geç Lidya (Pers))

  “Pembe, kırmızı ve beyaz şeritli akik, alt kısmı yassı olan fıçı biçiminde şekillendirilmiş boncuk. Uzunlamasına delikli ve altın tele asılı olması 92, 94 ve 95 No’lu örneklere benzer [Özgen ve Öztürk 1996). Telin daha kalın olan orta kısmı bir ilmek...

 • Altı adet fiyonk-bukle biçiminde altın broş
  Altı adet fiyonk-bukle biçiminde altın broş

  LATW Cat. 179

  Madeni Eser, Takı ve Süs

  Altın

  MÖ 6.yüzyıl sonu 5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  “Broş simetrik düzenlenmiş altı fiyonk benzeri parçadan oluşmuştur. Ortada iki büyük fiyonk sırt sırta durur ve kenarlardaki iki tanesi de uçları oluşturur. Fiyonklar granül boncuklarla bordürlenmiştir. Eni boyunca iki çift sıra boncuk dizilidir. Her...

 • Bir çift nar başlı (arı kovanı) iğne
  Bir çift nar başlı (arı kovanı) iğne

  LATW Cat. 180

  Madeni Eser, Takı ve Süs

  Altın

  MÖ 6.yüzyıl sonu- 5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  “İki iğne görünürde aynıdır. Baş, bezemesiz ve yatay yivli sıralar şeklinde altı dışbükey parçaya bölünmüş ve boncuklu telle birbirinden ayrılmış soyut nar formundadır. Üstte, iç bükey profilli bir çember üzerinde, altı yarı açık taç yapraklı bir küç...

 • Sandal biçimli bir çift küpe
  Sandal biçimli bir çift küpe

  LATW Cat. 181

  Takı ve Süs

  Altın

  MÖ 6.yüzyıl sonu-5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  “İki adet sandal biçimli küpe (kimi zaman "yelken-biçimli" olarak adlandırılır") alt kısmı sivri sonlanan ve sivri uçları olan bir hilal formundadır. Keskin bir şekilde inceltilmiş olan kenarı kulağa geçirilen uzun düzgün bir kancanın içine girer. Me...

 • 38 altın aplik
  38 altın aplik

  LATW Cat. 182

  Madeni Eser, Takı ve Süs

  Altın

  MÖ 6.yüzyıl sonu-5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  “Otuzaltı adet kare plakaların herbiri, sağa doğru koşan bir yabani tavşanın hemen üzerinde sağa doğru çullanan bir yırtıcı kuşu betimleyen kabartmalı bir sahneyle bezenmiştir. Bu sahnenin etrafında ve tüm alanda sıra halinde, küçük kabartma noktalar...

 • 4 adet altın aplik fiyonk-bukle
  4 adet altın aplik fiyonk-bukle

  LATW Cat. 183

  Madeni Eser, Takı ve Süs

  Altın

  MÖ 6.yüzyıl sonu veya 5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  “Süs, haç şeklindedir ve boncuklu telden yapılmış dört fiyonk-bukleden oluşur, sırt sırta boncuklu bir telin ortasındaki çembere yerleştirilmiştir. Kurdeleler ve ortadaki çember dış bükey dolgularla birleştirilmiştir ve arkada aynı dış çizgilere sahi...

 • Elektrumdan oturan hayvan
  Elektrumdan oturan hayvan

  LATW Cat. 184

  Takı ve Süs

  Elektrum

  MÖ 6.yüzyıl sonu veya 5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  “Hayvan sağa doğru uzanır halde gösterilmiştir. Baş cephedendir ve bacaklarını altına almıştır. Kenarlarında boncuklu tel olan yassı, oval bir kaidesi vardır. Hayvanın iki parçadan yapıldığı açıkça görülmektedir. Yaprağın arka yarısının kenarları önd...

 • Altından oturan koç
  Altından oturan koç

  LATW Cat. 185

  Madeni Eser, Takı ve Süs

  Altın

  MÖ 6.yüzyıl sonu veya 5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  “Koç sola doğru uzanmış şekilde gösterilmektedir. Baş cepheden ve bacaklarını altına almıştır. Tek parçadan, küçük ölçülerde yapılmıştır ve oval diplidir. Gövde ve dip noktalı dairelerle damgalanmış, boncuktaki tarama, önde, ortada aşağıya doğru eğim...

 • Lidya Hazinesi'nden oturan gümüş koç
  Lidya Hazinesi'nden oturan gümüş koç

  LATW Cat. 186

  Takı ve Süs

  Gümüş

  MÖ 6.yüzyıl sonu veya 5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  “Koç sola doğru uzanır halde gösterilmiştir. Baş cepheden ve bacaklarını altına almış. Postu düzenli noktalar halindeki çizgilerle belirtilmiştir. Başı tarama çizgilerle belirtilmiştir. Boynuzlar silmelidir. Arka bacakların stilize eklem yerleri ve t...

 • Oturan koç biçimli takı kalıbı
  Oturan koç biçimli takı kalıbı

  LATW Cat. 187

  Madeni Eser

  Tunç/Bakır alaşımı

  MÖ 6.yüzyıl sonu veya 5.yüzyıl başı (Geç Lidya (Pers))

  “Kalıp, başı cepheden, sola doğru oturan genç bir koç figürü için tasarlanmıştır. Sivri uçlu boynuzlar küçük kulakların üzerinden arkaya doğru uzanmaktadır. Gövde silindir biçimlidir.

  Bu tunç döküm kalıplar ([Özgen ve Öztürk 1996] No. 189, 190 ve 191...

 • Tunç üfleç borusu
  Tunç üfleç borusu

  LATW Cat. 188

  Madeni Eser

  Tunç/Bakır alaşımı

  (Lidya)

  Üfleç borusu inceltilmiş bir tüpe sarılan tunç bir yapraktan yapılmıştır. “Uzun ince tüpün daha geniş olan ucu özenle yapılmış şeritli, dışa eğik bir çember şeklindedir, bu çember bir perçinle her iki taraftan tüpe tutturulmuştur” (Özgen ve Öztürk 19...