Arama hakkında

Bu alan, Sart Amerikan Hafriyat Heyeti tarafından yayınlanmış eserleri arama yapmanıza ve bunlarla ilgili bilgi edinmenize olanak sağlamaktadır. Şu anda (2020), veri tabanı “Lidyalılar ve Dünyaları” (Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Museum, İstanbul, 2010) sergisinde ve kataloğunda yer alan eserleri, ve Jane Evans, Coins from the Excavations at Sardis: Their Archaeological and Economic Contexts. Coins from the 1973 to 2013 Excavations içermektedir. Yakında Sardeis Raporlarında ve Monograflarında yayınlanmış eserleri de eklenecektir.

Tümünü Sil

Aşağıdaki listeden eserin türünü seçiniz. Daha ayrıntılı arama için belli türlerin (Heykeltraşi, Madeni Eser, Pişmiş Toprak, Mimari Levha, Seramik, Sikke) alt türlerini (Seramiğin şekli ve mal grubu; Sikkenin değer birimi ve Darp Edildiği Yer) seçebilirsiniz.

Arama seçenekleri: Sikke

Arama seçenekleri: Yazıt

Aşağıdaki listeden yazıtın dilini seçiniz.

Arama seçenekleri: Madeni Eser

Arama seçenekleri: Seramik

Arama seçenekleri: Heykel

Arama seçenekleri: Pişmiş Toprak Mimari Levha

Aşağıdaki listeden bir malzeme seçiniz.

Aşağıdaki listeden bir müze seçiniz.

Aşağıdaki listeden Sardeis CATNUM (Kazı envanter no.) seçiniz. CATNUM, eserin türü, bulunduğu yıl, ve sıra no.’dan birleştirilmektedir. BI = Kemik (Bone Implement); G = Cam (Glass); J = Takı (Jewelry); L = Kandil (Lamp); M = Madeni (Metal); NoEx = kazıdan olmayan (not excavated); Org = Organik (Organic); P = Seramik (Pottery); S = Heykeltraşi (Sculpture). Sikkeler ya yıl ve sıra no., yada yıl, C, ve sıra no. sayılır. Şu anda (Şubat 2020) bu tam bir liste vermiyor, sadece ilk 99 sayı; belirli bir CATNUM'u bulmak için lütfen sayfanın üst kısmındaki tam metin aramasını kullanın.

Aşağıdaki listeden bir tarihsel dönemi seçiniz. Note that periods are defined culturally rather than politically, so Lydian (rather than Archaic) refers to the period ca. 800 BC - ca. 547 BC; Late Lydian or Persian (rather than Late Archaic or Classical) from ca. 547 until ca. 330 BC; Hellenistic until the earthquake of 17 AD; Roman and Late Roman continue until the early 7th century AD, except for coins where, as traditional, Prof. Evans begins the Byzantine period in the 6th century.

Aşağıdaki listeden yayının adını seçiniz. LATW = Lidyalılar ve Dünyaları (Lydians and Their World). R2 = Hanfmann ve Ramage, Sardis'ten Heykelleri (Sculpture from Sardis), 1978. M10 = Schaeffer, Ramage ve Greenewalt, Korint, Attika, ve Lakonia Seramikleri (Corinthian, Attic, and Lakonian Pottery). M13 = Evans, Sardis Kazılarından Sikkeleri, 1973-2013 (Coins from the Excavations at Sardis, 1973-2013), 2018. M14 = Petzl, Yunanca ve Latince Yazıtlar, Bölüm II (Sardis: Greek and Latin Inscriptions, Part II) 2019.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

9706 adet sonucu gösteriyor:  
 • Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragment
  Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragment

  M10 Cat. Cor 19

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 670-650 BC (Lidya)

  Probably MPC-II. Two joined fragments of a small kotyle reaching from the bottom of the handle frieze to near the foot. Exterior: the lower ends of the two vertical lines preserved in the handle zone cross over the first of fourteen horizontal lines ...

 • Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragments
  Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragments

  M10 Cat. Cor 20

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 670-650 BC (Lidya)

  MPC-II. Nine fragments, five joined, of a linear kotyle preserved from the lip to near the foot. Exterior: two horizontal lines at the rim. A series of vertical bars (fourteen preserved) in the frieze to the right of the two remaining handle stubs. T...

 • Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragments
  Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragments

  M10 Cat. Cor 21

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 670-650 BC (Lidya)

  Probably MPC-II. Eight fragments, four of them joined, from a nearly complete kotyle. One of the handles is preserved, the other is broken at the stump. The foot is missing. One fragment is burned. A wall fragment (P63.635B:5859) and a handle (P63.63...

 • Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragment
  Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragment

  M10 Cat. Cor 22

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 670-650 BC (Lidya)

  Probably MPC-II. Rim fragment. Exterior: two thin horizontal lines near the rim. Three tight sigmas, facing to right, are preserved in the handle zone. These are flanked by four vertical bars with hooks on the bottom. Three horizontal lines remain on...

 • Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragment
  Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragment

  M10 Cat. Cor 23

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 670-650 BC (Lidya)

  Probably MPC-II. Rim fragment. Exterior: two horizontal lines at the rim. Six tight sigmas, facing to left, remain in the handle frieze. Two horizontal lines are preserved below. Interior: a single unbroken band of reserve at the lip; otherwise glaze...

 • Middle Protocorinthian Kotyle
  Middle Protocorinthian Kotyle

  M10 Cat. Cor 24

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 670-650 BC (Lidya)

  Probably MPC-II. Nearly half of the foot and a small part of the body. Exterior: the bases of two rays are placed close together. At the juncture of the foot and body is a thin reserved line followed by a line of glaze. A reserved band appears on the...

 • Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragment
  Middle Protocorinthian Linear Kotyle Fragment

  M10 Cat. Cor 25

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 670-630 BC (Lidya)

  Late in MPC or early in LPC. Rim fragment. Exterior: two thin horizontal lines preserved at the lip. Ten sigmas facing left in the handle zone, eight fully preserved. The six thin horizontal lines on the upper body are unevenly spaced. Interior: a th...

 • Late Protocorinthian Linear Kotyle Fragment
  Late Protocorinthian Linear Kotyle Fragment

  M10 Cat. Cor 26

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 650-630 BC (Lidya)

  Probably early in LPC. Rim fragment. Exterior: two horizontal lines near the edge of the rim; a series of ten sigma-shaped wiggles in the handle zone; and horizontal lines (four preserved) on the upper body. A smudge of glaze appears above the wiggle...

 • Late Protocorinthian Round Pyxis Fragment
  Late Protocorinthian Round Pyxis Fragment

  M10 Cat. Cor 27

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 650-630 BC (Lidya)

  Probably LPC. Fragment of an offset rim and handle. Exterior: remains of linear decoration in the handle zone; two vertical lines near the rim. Glaze: almost entirely vanished. Clay: fairly fine. Beige. Munsell no. 10 YR 7/3 (very pale brown).

  Accordi...

 • Lower Portion of a Late Protocorinthian Oinochoe
  Lower Portion of a Late Protocorinthian Oinochoe

  M10 Cat. Cor 28

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 650-630 BC (Lidya)

  Probably LPC. The lower portion of the body and the foot of what was probably an oinochoe with linear decoration, restored from joining pieces. Exterior: seven thin horizontal lines appear on the belly, followed by three glazed bands of varying width...

 • Lower Portion of a Late Protocorinthian Oinochoe or Ovoid Aryballos
  Lower Portion of a Late Protocorinthian Oinochoe or Ovoid Aryballos

  M10 Cat. Cor 29

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 650-630 BC (Lidya)

  Probably LPC. Lower portion of what may be either a small oinochoe or an oversized aryballos. Three wide bands of glaze on the body and a glazed foot. Glaze: almost entirely vanished. Clay: fine, smooth, and hard. Yellow-buff. Munsell no. 10 YR 7/4 (...

 • Lower Portion of a Late Protocorinthian Oinochoe
  Lower Portion of a Late Protocorinthian Oinochoe

  M10 Cat. Cor 30

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 650-630 BC (Lidya)

  Probably LPC. Lower portion of a small vessel, possibly a small or miniature oinochoe. A band of glaze with broad lines of added red appears near the break; below are three thin lines of dilute glaze. Eight rays of varying thickness and length, their...