Arama hakkında

Bu alan, Sart Amerikan Hafriyat Heyeti tarafından yayınlanmış eserleri arama yapmanıza ve bunlarla ilgili bilgi edinmenize olanak sağlamaktadır. Şu anda (2020), veri tabanı “Lidyalılar ve Dünyaları” (Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Museum, İstanbul, 2010) sergisinde ve kataloğunda yer alan eserleri, ve Jane Evans, Coins from the Excavations at Sardis: Their Archaeological and Economic Contexts. Coins from the 1973 to 2013 Excavations içermektedir. Yakında Sardeis Raporlarında ve Monograflarında yayınlanmış eserleri de eklenecektir.

Tümünü Sil

Aşağıdaki listeden eserin türünü seçiniz. Daha ayrıntılı arama için belli türlerin (Heykeltraşi, Madeni Eser, Pişmiş Toprak, Mimari Levha, Seramik, Sikke) alt türlerini (Seramiğin şekli ve mal grubu; Sikkenin değer birimi ve Darp Edildiği Yer) seçebilirsiniz.

Arama seçenekleri: Sikke

Arama seçenekleri: Yazıt

Aşağıdaki listeden yazıtın dilini seçiniz.

Arama seçenekleri: Madeni Eser

Arama seçenekleri: Seramik

Arama seçenekleri: Heykel

Arama seçenekleri: Pişmiş Toprak Mimari Levha

Aşağıdaki listeden bir malzeme seçiniz.

Aşağıdaki listeden bir müze seçiniz.

Aşağıdaki listeden Sardeis CATNUM (Kazı envanter no.) seçiniz. CATNUM, eserin türü, bulunduğu yıl, ve sıra no.’dan birleştirilmektedir. BI = Kemik (Bone Implement); G = Cam (Glass); J = Takı (Jewelry); L = Kandil (Lamp); M = Madeni (Metal); NoEx = kazıdan olmayan (not excavated); Org = Organik (Organic); P = Seramik (Pottery); S = Heykeltraşi (Sculpture). Sikkeler ya yıl ve sıra no., yada yıl, C, ve sıra no. sayılır. Şu anda (Şubat 2020) bu tam bir liste vermiyor, sadece ilk 99 sayı; belirli bir CATNUM'u bulmak için lütfen sayfanın üst kısmındaki tam metin aramasını kullanın.

Aşağıdaki listeden bir tarihsel dönemi seçiniz. Note that periods are defined culturally rather than politically, so Lydian (rather than Archaic) refers to the period ca. 800 BC - ca. 547 BC; Late Lydian or Persian (rather than Late Archaic or Classical) from ca. 547 until ca. 330 BC; Hellenistic until the earthquake of 17 AD; Roman and Late Roman continue until the early 7th century AD, except for coins where, as traditional, Prof. Evans begins the Byzantine period in the 6th century.

Aşağıdaki listeden yayının adını seçiniz. LATW = Lidyalılar ve Dünyaları (Lydians and Their World). R2 = Hanfmann ve Ramage, Sardis'ten Heykelleri (Sculpture from Sardis), 1978. M10 = Schaeffer, Ramage ve Greenewalt, Korint, Attika, ve Lakonia Seramikleri (Corinthian, Attic, and Lakonian Pottery). M13 = Evans, Sardis Kazılarından Sikkeleri, 1973-2013 (Coins from the Excavations at Sardis, 1973-2013), 2018. M14 = Petzl, Yunanca ve Latince Yazıtlar, Bölüm II (Sardis: Greek and Latin Inscriptions, Part II) 2019.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

9706 adet sonucu gösteriyor:  
 • Fragment of a Corinthian Transitional Vessel of Uncertain Shape
  Fragment of a Corinthian Transitional Vessel of Uncertain Shape

  M10 Cat. Cor 67

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. A large fragment, probably from the shoulder. Exterior: scale pattern. Most of the fragment is covered by shiny black glaze, but at the bottom are three registers of scales with portions of six scales preserved. The pattern...

 • Corinthian Transitional Alabastron
  Corinthian Transitional Alabastron

  M10 Cat. Cor 68

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. Complete and in good condition. There are three concentric circles around the mouth, a single line of glaze on the side of the lip, four horizontal strokes on the handle, and long irregular tongues on the neck. On the body,...

 • Corinthian Transitional Aryballos Fragments
  Corinthian Transitional Aryballos Fragments

  M10 Cat. Cor 69

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. Two body fragments, joined. Two thin lines of glaze are preserved at the top of fragment A, followed by a glazed band with an added line of red, then two additional thin lines of glaze. Below, on the shoulder, is a false ch...

 • Corinthian Transitional Aryballos Fragments
  Corinthian Transitional Aryballos Fragments

  M10 Cat. Cor 70

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. A portion of the body of an aryballos. There is a band of glaze at the top of the fragment followed by three lines of false checkerboard pattern, two thin lines of glaze, then two bands of glaze with traces of added red. Ca...

 • Corinthian Transitional Skyphos Fragments
  Corinthian Transitional Skyphos Fragments

  M10 Cat. Cor 71

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. Two fragments from the rim to mid-body, joined. Exterior: three horizontal lines near the rim. Five vertical bars and eight dabs remain in the handle zone. Both the body and the interior are glazed. Glaze: exterior, worn aw...

 • Corinthian Transitional Linear Skyphos Fragment
  Corinthian Transitional Linear Skyphos Fragment

  M10 Cat. Cor 72

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. A small fragment from the rim. Exterior: two horizontal lines near the rim. Nine vertical lines remain in the handle zone and three horizontal lines on the upper body. Interior glazed. Glaze: exterior, badly worn; interior,...

 • Corinthian Transitional Glazed Kotyle Fragments
  Corinthian Transitional Glazed Kotyle Fragments

  M10 Cat. Cor 73

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. Two separate fragments, from the lower body to the foot. Exterior: a wide band of black glaze at the top of the wall fragment has thin lines of added purple and white. A reserved line followed by a wide band of glaze appear...

 • Corinthian Transitional Linear Kotyle
  Corinthian Transitional Linear Kotyle

  M10 Cat. Cor 74

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. One half preserved, from the rim to the foot, and reconstructed from two large pieces. Near the rim are two thin horizontal lines. Seventeen vertical bars and seventeen dabs are preserved in the handle zone. Sixteen horizo...

 • Corinthian Transitional Linear Kotyle Fragments
  Corinthian Transitional Linear Kotyle Fragments

  M10 Cat. Cor 75

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. Nine fragments, some of them joined, composing most of a linear kotyle. One handle is fully preserved, as is the stub of the other handle. The foot is missing. Exterior: a single line of glaze on the preserved handle and tw...

 • Corinthian Transitional Linear Kotyle Fragment
  Corinthian Transitional Linear Kotyle Fragment

  M10 Cat. Cor 76

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. Two joined fragments from near the foot. Exterior: portions of three horizontal lines remain near the top of the fragment, followed by a wide area of reserve, a wide glazed band, and a series of four partially preserved, wo...

 • Corinthian Transitional Linear Kotyle Fragment
  Corinthian Transitional Linear Kotyle Fragment

  M10 Cat. Cor 77

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. Fragment from the lower body. Exterior: a series of horizontal lines on the body, seventeen of which remain. A reserved band, below, is followed by a glazed band which overlaps the tip of a ray. Interior glazed. Glaze: exte...

 • Corinthian Transitional Kotyle Fragment
  Corinthian Transitional Kotyle Fragment

  M10 Cat. Cor 78

  Seramik

  Pişmiş toprak

  ca. 630-590 BC (Lidya)

  Late in TR or early in EC. Half of the foot of a small kotyle. Exterior: two rays, their bases placed far apart, spring from a band of glaze covering the entire foot ring. The resting surface of the foot is reserved. On the slope is a band of dark br...